copyright 2021, © by divid.biz
Máte už dosť nízkeho úroku na sporiacom účte?
Q: What are the chances of losing money in your savings account?
A: 100%

Yes, a hundred percent. With the current interest rate of less than 0.5% and inflation above 4% in most countries, your hard-earned savings are worth less and less.

Q: What are the chances of losing money in your savings account?
A: 100%

Yes, a hundred percent. With the current interest rate of less than 0.5% and inflation above 4% in most countries, your hard-earned savings are worth less and less.

Otázka: Aké sú šance, že prídete o peniaze na sporiacom účte?
Odpoveď: 100%

Áno, na sto percent. Pri súčasnej úrokovej sadzbe nižšej ako 0,5 % a inflácii nad 4 % vo väčšine krajín majú vaše ťažko zarobené úspory stále menšiu hodnotu.

Q: Are there better options?
A: Sure.

There are many options for investing your money with varying returns and risks. The trick is to choose the channel and strategy that suits your wants and needs.
Otázka: Existujú lepšie možnosti?
Odpoveď: Samozrejme.

Existuje veľa možností, ako investovať svoje peniaze s rôznymi výnosmi a rizikami. Trik je vybrať si kanál a stratégiu, ktoré vyhovujú vaším želaniam a potrebám.
Otázka: Ako zistím viac?
Odpoveď: Prečítajte si o
eToro a našej stratégii.